Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

İkamet İzni Sahibi Suriyelilerin Çalışma İzni Başvuruları

15.02.2022
288
İkamet İzni Sahibi Suriyelilerin Çalışma İzni Başvuruları

Şuan ülkemizde bulunan Suriyelilerin büyük bölümünü, kendi ülkelerindeki iç karışıklıklar sebebi ile Türkiye’ye sığınmış insanlar oluşturmaktadır. Diğer bir kısmı ise Türkiye’ye turizm, ticaret, eğitim vb. sebeplerden gelmiş kişilerdir. Ülkemizde Sığınmacı statüsüyle bulunan Suriyelilerin çalışma izni işlemleri mevzuatla sınıflandırılmış ve mağdur olmamaları için istisnai haklar tanınmıştır.

Bu sebepten ötürü Suriyelilerin çalışma izni başvuruları iki ayrı kapsamda incelenmektedir. Bunları Türkiye’de geçerli ikamet izni sahibi olan Suriyeliler ve Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyeliler olarak sınıflandırılması doğru olacaktır. Türkiye’de kendi işletmesini açmış şirket ortağı Suriyeliler yada ülkemizde özel sektörde çalışan Suriyeli işçiler farklı kapsamlarda değerlendirilir.

Bu kapsamların her ikisinde de Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğü’ne çalışma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Her iki kapsamın başvuru şekli, usulü farklılık göstermektedir. Bu yazımızda İkamet İzni Sahibi Suriyelilerin Çalışma İzni Başvuruları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Suriyelilerin Çalışma İzni Başvurularında İzin Değerlendirme Kriterleri

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğünce yabancının çalışacağı işletmenin mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı araştırılır. İzin değerlendirme kriterlerinin en önemlisi yabancının çalışacağı işletmenin ödenmiş sermaye miktarıdır. İşletmenin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması yada işletmenin son yıl brüt satışlarının en az 800.000 TL olması gerekmektedir. İkinci önemli zorunluluk ise işletmede çalışan Türk Personel Sayısıdır. İşletmede çalıştırılacak her bir yabancı personel için beş (5) Türk Personel istihdamı zorunlu kılınmaktadır. İzin alınacak kişi şirket ortağı ya da firmanın sahibi olsa dahi bu kriter uygulanmaktadır. Suriyelilerin yapacağı izin başvurularında firmanın bu iki kritere uygun olması zorunludur. Aksi halde başvurunuz değerlendirilmeden işlemden kaldırılacaktır.

Suriyelilerin çalışma izni başvurularının değerlendirilmesi aşamasındaki diğer önemli hususlardan bir diğeri ise firmanın aktif olmasıdır. Yabancı adına çalışma izni başvurusu yapan firmanın aktif bir firma olması ve ulusal ekonomiye katkı sağlaması gerekmektedir. Bu durum gerek firmanın faaliyet belgesinden gerekse bilançosundan anlaşıla bilmektedir.

2019 yılında yapılan çalışma izni başvurularının değerlendirme sürecinde uygulanan diğer bir yenilik ise İŞ KUR’dan bilgi alınıyor olmasıdır. Başvuruyu değerlendiren kurum olan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün İŞ-KUR sistemi ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Başvuru yapılan bölgedeki Türk İşsiz Sayısına ve bu işsizlerin hangi meslek unvanı ile sistemde başvurularının bulunduğuna erişilebilmektedir. Başvuru sırasında belirtilen Suriyeli işçi nin mesleği ile işletmenin bulunduğu bölgede yetkili olan İŞ-KUR’a kayıtlı İşsiz Türk Personel sayısı kontrol edilmektedir. Türk işsiz sayısının yüksek olması halinde Bakanlıkça önce Türk Personel İstihdamının yapılması gerektiği gerekçesi ile başvurunuz ret edilecektir. Bu sebepten ötürü yabancı personelin mesleği ve görev tanımı çok iyi seçilmelidir.

Suriyeli işçi çalıştırmak isteyen firmaların gözden kaçırdığı diğer bir ayrıntı ise Suriyeli işçi maaşlarıdır. Suriyeli işçilere ödenecek minimum maaş asgari ücretin 1,5 katıdır. Başvuru esnasında bu durum belirtilmeli ve yabancının sigorta primleri bu rakam üzerinden ödenmelidir.

Suriyelilerin Çalışma İzni Başvurularında İstihdam Kotası Nasıl Uygulanır?

İkamet izni sahibi Suriyelilerin çalışma izni başvurularında uygulanan İstihdam kotası 2018 yılının ortalarında değiştirilmiştir. O zamana kadar ülkemizde bulunan tüm Suriyelilere istisnai olarak izin verilmiştir. Yani Suriyeli iş çalıştıran firmaların Türk Personel istihdamına ve ödenmiş sermayeleri değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulmamıştır. Bu şekilde birçok Suriye Vatandaşı ülkemiz istihdam edilmiş hata bazı firmalar bu durumu istismar etmiştir. Bu durumun önüne geçebilmek adına Bakanlıkça değerlendirme kriterleri değiştirilmiştir. Günümüze gelindiğinde ikamet izni sahibi Suriyelilerin çalışma izni başvurularında 5 Türk e 1 yabancı olan istihdam kotası uygulanmaktadır. Yani işletmenizde bir Suriyeli işçi çalıştırmak istiyorsanız 5 Türk Personel istihdamında bulunmanız gerekmektedir. Geçici koruma kimlik kartı olan Suriyelilerde istihdam kotası farklılık göstermektedir.

Suriyelilerin Çalışma İzni Başvurularında Harç Ücretleri

Suriyelilerin çalışma izni başvurularında harç ücretleri izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesinden sonra ödenmektedir. Harçlar Bakanlıkça belirtilen bankalardan vezneye ödenmelidir. Bakanlıkça internet ödemeleri kabul edilmemektedir. Harç ücretleri, değerli kağıt ücreti ve izin harç ücreti olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Harçlar iki ayrı makbuzla bakanlığın belirttiği hesaplara tam olarak ödenmelidir. Harç ödemelerinin fazla yada eksik olması halinde ilgili sistem algılamadığından tekrar ödenmesi gerekmektedir. İzin belgesinin düzenlenebilmesi için 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu hükümleri uyarınca;

761.1 TL İzin Harç tutarının 9130 kodlu hesaba tek makbuz ile

89 TL Değerli Kağıt Bedelinin 9267 kodlu hesaba tek makbuz ile

Olmak üzere 2 ayrı dekont ile yabancının yabancı kimlik numarası ile ödenmelidir. Yukarıda belirtilen rakamlar bir senelik iznin harç ücretine aittir. İzin yılı arttık izin harç ücretleri de talep edilen süreye paralel olarak artmaktadır.

Şirket Ortağı Suriyelilerin Çalışma İzni Başvuruları

Şirket Sahibi Suriyelilerin Çalışma İzni Başvurularında tüm değerlendirme kriterleri aranmaktadır. Suriye Vatandaşının Şirket ortağı olması halinde minimum hisse payının 40.000,00 TL’ye karşılık gelmesi gerekir. Bununla beraber minimum hisse payı %20 olmalıdır ve bu pay ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanır. Ödenmiş sermayesi 100.000,00 TL’nin altında olan işletmeler değerlendirmeye alınmaz. Yani işletmenin minimum ödenmiş sermayesinin 100.000,00 TL olması gerekmektedir.

2019 yılı itibari ile yapılan başvurularda dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta Türk Personel istihdamıdır. Şirket ortağı olan diğer ülke vatandaşlarının ilk başvurularında 5 Türk istihdamı aranmazken günümüzde bu koşul Suriyelilerde aranmaktadır. Mevzuata bakıldığında işletmelerin izin tarihi itibari ile ilk altı(6) ay Türk personel çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Fakat Bakanlık Suriyeli Şirket Ortaklarının çalışma izni başvurularında 5 Türk istihdamını başvuru aşamasında görmek istemektedir. Bu durum çeşitli sebeplerden kaynaklanmaktadır. En önemli sebebi son yıllarda Suriyelilerin açtığı işletmelerin büyük bölümünün pasif olması ve ekonomiye katkı sağlamamaları dır. Bu işletmelerin çok büyük bir bölümü hemen hemen hiç Türk istihdamı yapmamakta ve istihdama katkı sağlamamaktadır.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü bu uygulamayla istihdamı ve yurt içindeki ticari hacmi arttırmayı hedeflemektedir.

Suriyeli Şirket Ortaklarının Çalışma İzni Uzatma Başvuruları

Suriyeli şirket ortaklarının izin uzatma başvurularında izin değerlendirme kriterleri uygulanmaktadır. İşletme Bakanlıkça aranan 100.000,00 TL ödenmiş sermaye, her bir yabancı şirket ortağı için beş(5) Türk personel istihdamı şartlarını taşımalıdır. Fakat bazı durumlarda sadece kriterleri sağlamak yeterli olmamaktadır. Bunlara ek olarak, işletmenin aktif olması, brüt satışlarının miktarı ve Türkiye ekonomisine katkısı göz önünde bulundurulur. İzin başvurusu yapılırken bunların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Firma cirosunun az olması halinde istihdamını gerçekleştirilen beş(5) Türk Vatandaşının gelecekte çalıştırılmayacağı düşünülebilir. Bu durum iznin uzatılmamasına ya da iki(2) sene yerine bir(1) sene izin verilmesine sebep olacaktır.

Suriyeli Şirket Ortaklarının Çalışma İzni Uzatma başvurularında dikkat edilmesi gereken önemli bir hususta işletmenin vergi borcunun olmamasıdır. Vergi borçları birçok kalemi kapsamaktadır. Çalışan personellerin sigortaları, şirket ortağının bağ-kur primleri, şirket araçlarına yazılan cezalar bunlardan sadece birkaçıdır. Vergi borçlarının ödenmesi ya da yapılandırılması olmasa olmazlardan biridir. Vergi borcu ödenmedikçe veya mayalandırılmadıkça izin alınması mümkün değildir.

Sitemizde her iki kapsam dahilinde çalışacak Suriyelilerin çalışma izni başvuru işlemleri hakkında bilgi yer almakta olup Hizmetlerimiz sekmesinden Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyelilerin çalışma izni başvurusu işlemleri ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

3B Kurumsal Danışmanlık, koşulsuz müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. 13 senelik tecrübesiyle siz değerli müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir. Sizde firmanızda yabancı bir personel çalıştırmak istiyorsanız, vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçerek çalışma izni danışmanlarımızdan ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: