Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

Yabancı Şirket Ortağı Çalışma İzni

15.02.2022
567
Yabancı Şirket Ortağı Çalışma İzni

Yabancı şirket ortaklarının çalışma izinleri konusunda müşterilerimize kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmeti kendilerine amaç edinmiş uzman kadromuzla siz değerli müşterilerimize çalışma izni başvuruları hususunda hizmet vermekteyiz. Yabancı şirket ortağı çalışma izni başvurularınızın Bakanlıkça olumlu değerlendirilebilmesi için makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Ülkemizde yabancı uyruklu vatandaşların kurduğu ve yine yabancı uyruklu vatandaşların ortak olarak, fiili şekilde çalıştığı şirketler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Yabancı şirket ortaklarının çalışma izni başvurusunda bulunabilmeleri için işletmenin minimum 100.000 TL ödenmiş sermayeye sahip olması gerekmektedir. Yeni açılmış firmalarda ilk 6 ay Türk personel istihdam zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat yabancı şirket ortağının izin başlangıç tarihini kapsayan ikinci 6. ay itibari ile 5 Türk personel çalıştırması zorunludur. Çalışma izni almak isteyen yabancı ortakların hisse paylarının minimum 40.000 TL ye tekâmül etmesi gerekmektedir. Bakanlığın yabancı şirket ortaklarında aradığı diğer bir özellikte, başvuru sahibinin şirket hisse payının minimum %20 sine sahip olmasıdır. Tüm bu şartların taşınması halinde 1 yıllık iznin alınabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılabilir.

Yeni kurulmuş işletmelerde kuruluş tarihini takip eden ilk 6 ay 5 Türk personeli çalıştırma zorunluluğu aranmamaktadır. Fakat son bir yıl içinde Bakanlıkça mevzuat ve uygulamalar arasında farklılıklar gözükmektedir. Bunların en belirgini İkamet izni sahibi Suriye vatandaşlarının başvurularında yaşanmaktadır. İkamet izni sahibi Suriye vatandaşlarının başvurularında Bakanlıkça değerlendirilirken 5 Türk personel istihdamı yapılmaması halinde başvuruların olumsuz değerlendirilme riski yüksektir. Bu sebepten ötürü İkamet izni olan Suriye Vatandaşlarına izin başvurusu öncesinde 5 Türk Personel istihdamı önerilmektedir.

Yabancı şirket ortaklarının çalışma izni başvurusunda, Uluslar Arası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından istenilen belgeler işletmenin sektörüne göre farklılık göstermektedir. Bu sebepten ötürü 3B Kurumsal Danışmanlık gibi konusunda uzman bir firma ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Suriyeli Yabancı Şirket Ortağı Çalışma İzni

Suriye Vatandaşlarının başvurularında Türkiye’de kalış şekilleri büyük önem arz etmektedir. İkamet izni olan Suriyeli şirket ortakları ve Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi şirket ortaklarının başvuruları farklı kapsamlarda değerlendirilmektedir. Son yıllarda Uluslar Arası İş Gücü Genel Müdürlüğünce Suriyelilerin başvurularının değerlendirme usul ve esaslarında çok fazla değişiklik gözlenmektedir. Bu sebepten ötürü güncel bilgi sahibi ve uygulamaları takip eden 3B Kurumsal Danışmanlık gibi konusunda uzman bir firma ile çalışmak her açıdan size fayda sağlayacaktır.

Yabancı Şirket Ortağı Çalışma İzni, İkamet İzni Sahibi Suriyeliler İçin

Eğer başvuru sahibi Suriyeli ise, şirket yeni açılmış dahi olsa işletmenin kesinlikle 5 Türk personel çalıştırması gerekmektedir, aksi takdirde yapılan başvuru Bakanlıkça olumsuz değerlendirilecektir. Bu kişilerin başvurularında diğer yabancı uyruklu şirket ortaklarında olduğu gibi 100.000 TL ödenmiş sermaye şartı da aranmaktadır. 2018 yılının ilk aylarına kadar tüm Suriye Vatandaşlarının başvuruları istisnai olarak değerlendirilmiş ve koşul aramaksızın izin verilmiştir. 2019 yılına geldiğimizde bu kolaylıklar kaldırılmış ve günümüzde işletmenin Bakanlıkça belirtilen değerlendirme kriterlerine uygun olma şartı aranmaktadır.

Yabancı Şirket Ortağı Çalışma İzni, Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyeliler İçin

Geçici koruma kimlik kartı sahibi Suriye Vatandaşlarının izin başvuruları istisnai olarak değerlendirilmektedir ve bu işletmelerde değerlendirme kriterleri aranmamaktadır. Geçici Koruma kapsamında başvuru gerçekleştiren firmalarda, personel istihdam zorunluluğu ve ödenmiş Sermayeye Sahip olma şartı aranmamaktadır. Aynı zamanda bu firmaların yapacakları çalışma izni uzatma başvuruları değerlendirilirken işletmenin son yıl satışları ve finansal durumu göz önüne alınmamaktadır. Aynı işletmede yabancı personel çalıştırılmak istenmesi halinde Bakanlıkça değerlendirme kriterleri aranır.

Yabancı Şirket Ortaklarının Yurt Dışı Çalışma İzni Başvurusu

Eğer çalışma izni almak isteyen yabancı şirket ortağı, Türkiye’de geçerli bir ikamet iznine sahip değilse izlenecek yöntem yurt dışı başvurudur. Yurt dışı çalışma izni başvurusu yabancının uyruğunun bulunduğu ülkenin Türk Büyük Elçiliklerinden ya da konsolosluklardan yapılır. Yabancının uyruğunun bulunduğu ülke dışında her hangi bir ülkede ikamet izni varsa ikamet izni verilen ülkeden de başvurular yapılabilmektedir. Bazı ülkelerde Konsolosluklar tarafından çalışma vizesi başvuruları özel acentalara devredilmiştir. Bu durumda yabancı şirket ortağı istenilen belgelerle doğrudan yetkili acentaya başvuru yapmalıdır. Vize başvurusu yetkili kurum tarafından Konsolosluğa bildirilir ve Türk Konsolosluğunca, çalışma izni başvurusunda kullanılacak referans numarası hazırlanır. Konsoloslukça hazırlanan referans numarası yetkili kuruma yönlendirilir ve başvuru sahibi referans numarasını yetkili kurumdan öğrenebilmektedir.

Referans numarası hazırlanırken başvuru belgelerinizde yer alan bilgilere istinaden hazırlanmaktadır. Başvuru belgelerindeki en küçük bir yanlışlık ya da usulüne uygun olmayan açıklama Çalışma Bakanlığından iznin verilmemesine sebep olabilmektedir. Bu sebepten ötürü 3B Kurumsal Danışmanlık gibi konusunda uzman bir firmadan hizmet almanızı tavsiye ederiz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: