Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

Şirketlerde Çalışma İzni Başvurusu

15.02.2022
1.145
Şirketlerde Çalışma İzni Başvurusu

3B Kurumsal Danışmanlık uzman personel kadrosu ile şirketlerinde yabancı personel çalıştırmak isteyen müşterilerine, çalışma izni başvurusu hususunda profesyonel destek vermektedir. Yabancı personellerinizin çalışma izin işlemlerinin tamamını biz gerçekleştirerek, evraklar arasında kaybolmanızı engelliyoruz.

Ülkemizde yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen, hali hazırda çalıştırıyor olan ve şirket ortağı yabancı uyruklu olan birçok işletme bulunmaktadır. Firmalar çeşitli sebeplerle yabancı personel istihdamında bulunmaktadırlar. Fakat bu firmalardan birçoğu yabancı işçi çalıştırabilmek için gereken şartlardan ve alınması gereken izinlerden habersizdirler.

Bakanlığın merkez teşkilatı olan Uluslar Arası İşgücü Genel Müdürlüğü başvuruların incelenmesinden sorumludur. Yabancı personel çalıştırmak isteyen işletmeler Bakanlıkça aranan şartlara uygun olmalıdırlar. İşletme Bakanlıkça istenilen koşulları yerine getiriyorsa problemsiz bir şekilde çalışma iznini alabilir. Ardından yabancı kişilerin SGK işlemlerini gerçekleştirebilir.

Çalışma İzni alım süreci, izin başvurusunun yapıldığı tarih itibari ile 30 gün olarak belirtilmektedir. Bu süre Bakanlıkta dosya takibinin yapılmaması halinde 45 ila 60 arasında güne kadar uzayabilmektedir. Bu sebepten ötürü başvurunuzun mevzuata uygun yapılması ve başvuru dosyanızın takibi büyük önem arz etmektedir. 3B Danışmanlık gibi konusunda uzman bir danışmanlık firması ile başvuru işlemlerini yürütmeniz tavsiye ederiz. Çalışma izni olmaksızın işletmelerde yabancı personel çalıştıran işletmelere idari para cezası uygulanır. Ayrıca izin alınmadığı halde, yabancı şahsın SGK işlemlerini gerçekleştiren işletmelere de idari para cezası uygulanmaktadır. Para cezasının yanı sıra yabancı şahsın sınır dışı edilmesi söz konusu olabilmektedir. Yabancı personel çalıştırmak isteyen işletmelerin sahip olması gereken özellikler aşağıda belirtilmektedir;

Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri

Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri Aşağıda Belirtilmiştir. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 Üncü Maddesi Uyarınca firma ve yabancı tarafından bu koşullar sağlanmalıdır.

 1. İşletmenin ödenmiş sermayesinin 100.000 TL olması gerekmektedir. 100.000 TL ödenmiş sermayesi bulunmuyorsa 800.000 TL son yıl brüt satışlarının olması şartı aranacaktır. Son yıl ihracatı 250.000 ABD doları olan işletmelerde sermaye şartı aranmamaktadır.
 2. Çalışma izni talebinde bulunan işletmede her bir yabancı personel için 5 T.C. vatandaşının sigortalı olarak çalışıyor olması zorunludur. Çalışma izni alınacak kişinin şirket ortağı olması durumunda, bu şart çalışma izni veriliş tarihini takip eden ilk 6 ay aranmamaktadır. Fakat son 6 ay içerisinde gereken 5 T.C. Vatandaşı istihdamının yerine getirilmesi zorunludur.
 3. Vakıfların ve derneklerde çalıştırılmak istenilen yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni başvuruları değerlendirilirken 100.000TL ödenmiş sermaye aranmamaktadır. Eğitim sektörü, ev hizmetleri ve Yabancı devlet hava yollarında 100.000 TL ödenmiş sermaye şartı ve 5 T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranmamaktadır.
 4. Şirket ortaklarının başvurularında sermaye payının en az yüzde 20 olması ve 40.000 TL den az olmaması gerekmektedir.
 5. Yabancıya ödenecek aylık ücret miktarı, personelin icra edeceği meslekle örtüşür düzeyde olmalıdır. Başvuru tarihi itibariyle yürürlükte olan asgari ücret göz önüne alınarak yabancıya ödenecek maaş miktarı hesaplanmaktadır. Yabancı personele ödenecek en düşük ücret asgari ücretin 1,5 katıdır. Bu rakam yabacının yabancının işletmede alacağı görevle bağlantılı olarak 6,5 katına kadar çıkabilmektedir.

Çalışma İzni Genel Değerlendirme Kriterleri

 1. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, içlerinde izinli olarak masaj salonu yer aldığını kanıtlayan işletmelerin başvuruları değerlendirilmeye alınır. Bu işletmelerden minimum 4 yıldızlı otellere ve belgeli tatil köylerine SPA terapisti, masöz ve masör çalıştırabilmeleri için izin verilir.
 2. Turizm – animasyon ve organizasyon firmalarının istihdam taleplerinde personelin yapacağı işin uzmanlık gerektirmesi halinde istisnai olarak değerlendirilir. Bu işletmelerde istisnai olarak, bir yabancı için 5 T.C. vatandaşı istihdamı aranmamaktadır. İşletmede çalışan 10 T.C. vatandaşı olması halinde işletme dilediği sayıda yabancı istihdamında bulunabilmektedir.
 3. Kamu kurumlarınca sözleşme usulleriyle hizmet ve mal alımı işlerinde çalıştırılmak istenilen yabancı uyruklu işçilerin çalışma izin başvurularının istisnai olarak değerlendirilir. Bu şirketlerde 100.000 TL ödenmiş sermaye şartı ve 5 T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranmamaktadır.
 4. İleri teknoloji kullanılacak işlerde ve aynı vasfa sahip uzman bulunamaması durumunda izin başvuruları istisnai olarak değerlendirilir. Bu işletmelerde 100.000 TL ödenmiş sermaye şartı ve 5 T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranmamaktadır.
 5. Doğrudan yabancı yatırım olarak değerlendirilen işletmeler de kilit personel değerlendir kriterlerinden muaftır. Kilit personel dışındaki personellerin çalışma izni başvurularında ödenmiş sermaye ve istihdamı şartı aranmaktadır. Fakat personel sayıları Türkiye’de bulunan tüm işletmeleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

İşletmenizin yukarıdaki şartları sağlaması halinde, iş yerinizde yabancı personel çalıştırmanız mümkündür. Yapılacak başvurunun şekli ve kullanacağınız belgeler personelin bulunduğu ve uyruğunda olduğu ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uluslar Arası İşgücü Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen sistem değişikliği sebebi ile işyeri SGK e-bildirge yetkilisinin e-imza sahibi olması gerekmektedir. Başvurular SGK e-bildirge yetkilisi tarafından ya da e-bildirge sahibinin yetkilendirdiği kişi tarafından yapılabilmektedir.

Yabancı Çalışma izni otomasyon sisteminde e- imza ile işletmenin türüne uygun kayıt işlemi yapılmalıdır. İşletmeler L.T.D. şirket, anonim şirket, şahıs işletmesi, vakıf vb. olmak üzere Bakanlıkça kategorize edilmiştir. İşletme türünüze göre Bakanlıkça talep edilecek belgeler farklılık göstermektedir. İşletme türünün yanlış seçilmesi halinde çalışma izni başvurunuz ret edilecektir.

İşletme türünün seçilmesinin ardında işletmenin güncel bilgi ve belgelerinin sisteme yüklenmesi sağlanmalıdır. Belge yükleme işleminin yapılması ve şirket kaydının e-imza ile imzalanmasının ardından başvuru adımına geçilebilmektedir.

Yabancı Personel Çalışma İzni Başvurusu Yapacak Firmalar Nelere Dikkat Etmelidir?

Uluslar Arası İş gücü Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen sistem değişikliği sebebi ile iş yeri SGK e-bildirge yetkilisinin e-imza sahibi olması gerekmektedir. Başvurular SGK e-bildirge yetkilisi tarafından ya da e-bildirge sahibinin yetkilendirdiği kişi tarafından yapılabilmektedir.

Başvuruda kullanılacak firma belgelerinin güncel olması büyük önem taşımaktadır. İşletmenin SGK kayıtlarının güncel olması, SGK kayıtlarında yer alan bilgilerle işletmenin güncel bilgileri eşleşmelidir. (Adres, sicil numarası vb.)

Yabancı personelin çalıştırılacağı meslek unvanı başvurunun değerlendirilme aşamasında çok büyük önem taşımaktadır. Yabancının icra edeceği görev, yabancı olmasını gerektirecek bir görev olmalıdır. Aksi durumlarda Bakanlıkça çalışma izni onaylanmamaktadır.

Mühendislik ve mimarlık gibi uzmanlık gerektiren mesleklerde çalıştırılacak yabancıların yapılacak mesleğe ilişkin diploma sahibi olması gerekir. Yabancı personel, Türkiye dışındaki ülkelerden mezun olduysa Bakanlıkça diploma denkliği aranmaktadır. Ülkemizde diploma denklik işlemleri Yüksek öğretim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Diploma denkliği olmayan yabancılar uzmanlık gerektiren işlerde çalışamamaktadırlar.

Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Çalışma izni başvurusu yabancının ülkemizdeki durumuna istinaden yurt içinden ya da yurt dışından gerçekleştirilebilmektedir. Yabancının Türkiye’de geçerli bir ikamet izni var ise başvuru doğrudan Çalışma Bakanlığına yapılabilmektedir. Yabancının ikamet izninin minimum 6 (altı) aylık olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. İkamet izni belgesi 6 (altı) ayın altında hazırlanmış yabancıların başvuruları değerlendirilmeye alınmamaktadır.

Doğrudan Bakanlığa başvuru yapabilmek için yabancının ikamet izin türünün turistlik ikamet olması gerekmektedir. Turistlik mevhumlu ikamet izni dışındaki ikamet izinleri ile yapılan çalışma izni başvuruları Bakanlıkça kabul edilmemektedir. Yabancını ikamet izninin bulunmadığı durumlarda, başvurular kişinin uyruğunun bulunduğu ülkede bulunan Türk Büyük Elçiliğine yapılmaktadır. Bu başvuru türüne “yurt dışı çalışma izni başvurusu” denilmektedir.

Yurtdışı Çalışma İzni Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?

Yabancı personellerin kendi ülkelerinden yapıkları başvuru türüne “yurt dışı çalışma izni başvurusu” denmektedir. Yurt dışı çalışma izni başvuruları kişinin uyruğunun bulunduğu ülkeden ya da kişinin oturum izninin bulunduğu bir ülkeden yapılabilir.

Yurt dışı çalışma izni başvurularında başvuru mercii ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir. Birçok ülkede başvurular Türk Büyük Elçilikleri tarafından kabul edilmektedir. Fakat Hindistan, Nepal, Suudi Arabistan gibi ülkelerde başvurular Konsolosluklar ile anlaşmalı özel acenteler tarafından alınmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler ve başvuruda ödenen işlem ücretleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Firmamız ile iletişime geçerek izin almak istediğiniz yabancının uyruğuna göre istenilen belgeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yurt Dışı Çalışma İzni Başvurusu Adımları

 1. Yabancının uyruğunun bulunduğu ülkede bulunan Türk Büyük Elçiliği ya da acenteden yabancı adına randevu alınmalıdır.
 2. Randevu tarihinde başvuru belgeleri ile Konsolosluğa gidilmelidir.
 3. Konsolosluğa yapacağınız başvuruya istinaden Konsolosluk tarafından yabancı personelinize 16 haneli bir referans numarası verilir. Bu referans numarası Çalışma Bakanlığına yapılacak başvuruda kullanılacaktır.
 4. Referans numarası ile Çalışma Bakanlığına, çalışma izni başvurusu yapılır.
 5. Çalışma izninin olumlu değerlendirilmesi halin yabancı personeliniz ilk başvuru yaptığı Konsolosluğa ya da acenteye gitmelidir. Konsoloslukta yabancının pasaportuna çalışma vizesi basılır ve bu işlem sonrası yabancı Türkiye’ye gelebilir.
 6. Kişinin Türkiye’ye geliş tarihi itibari ile yabancının SGK girişi yapılarak, yabancı Türkiye’de çalışmaya başlayabilir.

Yabancı personel çalışma izni başvuruları hakkında ücretsiz bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: