Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu

15.02.2022
751
Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu

Evinizde çalışan yabancı bakıcılarınızın çalışma izinlerini almak artık çok kolay. Tüm yabancı bakıcı çalışma izni işlemlerinizde 3B Kurumsal Danışmanlık size uygun çözümler sunarak zaman, para ve vakit kayıplarınızı ortadan kaldırıyor. Yabancı bakıcı çalıştırmak ilk etapta ailelere maliyeti yüksek bir işlem gibi gözükse de beraberinde birçok avantajı da ailelere sunmaktadır. Yabancı çocuk bakıcısı çalışma izni alarak, evlerinde yabancı bakıcı çalıştıran ailelerin neredeyse tamamı aldıkları hizmetten ve sahip oldukları ayrıcalıklardan memnundur.

Bakıcıların yatılı kalıyor oluşları tercih edilme sebeplerinin başında gelmektedir. Yabancı çocuk bakıcısı çalıştıran ailelerin çocuklarının kısa sürede yabancı bakıcılarının konuştukları dili öğreniyor oluşları da diğer bir avantajdır. Bunlara ek olarak yabancı çocuk bakıcısı çalıştırma çocuğunuzun diğer kültürlerle erken yaşta tanışmasına, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine olanak sağlar. Bu durum pedagoglar tarafından da onaylanmış olup tavsiye edilmektedir. Aşağıda yabancı bakıcı çalışma izni hususunda tüm sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancı uyruklu bakıcı çalışma izinleri ülkemizde Çalışma Bakanlığı Yabancılar Çalışma İzinleri Ve Daire başkanlığı tarafından verilmektedir. Fakat yabancı bakıcınıza çalışma izni alabilmeniz için Bakanlığın belirlediği bazı kriterlere uymanız gerekmektedir. İlk olarak Çalışma Bakanlığı ev hizmetleri sektöründe sadece yaşlı bakıcısı, hasta bakıcısı ve çocuk bakıcısı olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu bakıcılara çalışma izni vermektedir. Bu nedenden ötürü durumunuzun bu koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Türleri

Yabancı bakıcı çalışma izni başvuruları değerlendirilirken kişinin alacağı görev ve işverenin Bakanlıkça değerlendirme kriterlerine uyup uymadığı göz önünde bulundurulur. Bu değerlendirme sonucunda yabancının işe uygun olmaması yada işverenin seçilen meslek unvanının gerektirdiği koşulları sağlamıyor oluşu başvurunun red edilmesine sebep olmaktadır. Her bir yabancı bakıcı çalışma izni türü Bakanlıkça farklı kriterler göz önünde bulundurularak incelenmektedir.

Bunlar; yabancı çocuk bakıcısı çalışma izni başvurusu, yabancı yaşlı bakıcı çalışma izni başvurusu ve yabancı hasta bakıcısı çalışma izni başvurusudur. Bu meslekler dışında ev hizmetlerinde çalıştırmak istenen yabancılara Bakanlıkça izin verilmemektedir.

Çocuk Bakıcısı Çalışma İzni Başvurusu

Evinizde yabancı uyruklu bir çocuk bakıcısı çalıştırabilmeniz için 15 yaşın altında bir çocuğunuzun olması gerekmektedir. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında, belirtilen çocuk yaşı 11dir. Fakat uygulama 15 yaşa kadar çocuk sahibi olan kişilerin çalışma izni başvuruları olumlu değerlendirilebilmektedir. Bu başvurularda ki diğer bir hususta başvuru yapan kişinin çocuğun birinci derece akrabası olma zorunluluğudur. Başvuru yapan kişinin (işveren) çocuğun anne ya da babası olması gerekmektedir. Eşlerin ayrı olması durumunda sadece velayet sahibi ebeveynin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır. Bakımı yapılacak çocuğun anne ve babasının hayatta olmaması halinde vasi tayin edilen kişinin izin başvurusunu yapması mümkündür.

Yukarıda belirtilen kişiler dışında ki kişilerin yapacağı başvurular Bakanlıkça olumsuz değerlendirilecektir. Yabancı çocuk bakıcısına ödenecek minimum maaş yürürlükteki asgari ücrettir. Yapılan başvuru değerlendirme aşamasında işverenin maaşı ilgili uzmanlarca göz önünde bulundurulur. Çalışma Bakanlığının sistemini birçok devlet kurumuna entegre şekilde çalışmaktadır ve uzmanlar işverenin aylık gelirine rahatlıkla ulaşabilmektedirler. İşverenin aylık geliri, yabancının maaşını ödemeye yeterli değilse izin başvurusu ret edilecektir.

İzin değerlendirmeleri sırasında işveren nasıl inceleniyorsa söz konusu yabancının da belirtilen kriterlere uygun olası gerekmektedir. Çalışma İzni alınacak Yabancı bakıcılarda aranan ilk özellik, yabancının en az altı(6) aylık olarak düzenlenmiş bir ikamet izninin olmasıdır. Söz konusu yabancının ikamet izni bulunmuyorsa Türkiye’den çalışma izni başvurusu yapamayacaktır. Bu durumda yabancı uyruğunun bulunduğu ülkeden yurt dışı çalışma izni başvurusu yapabilir. Diğer bir alternatifse ilk olarak İl Göç İdaresine Başvuru yaparak ikamet izni almak ve sonrasında başvuru gerçekleştirmek olacaktır.

Türkiye’de sadece kadınlar yabancı çocuk bakıcısı olarak çalışabilmektedir. Yabancının geçmişte sabıkasının olması yada kaçak çalışmış olması halinde çalışma izni verilmemektedir.

Yabancı Yaşlı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu

Ev Hizmetleri kapsamında izin alınabilecek diğer bir çalışan türü de yabancı yaşlı bakıcı çalışma iznidir. Yabancının yaşlı bakıcı olarak çalışabilmesi için bakımı yapılacak kişinin en az 65 yaşında olması gerekmektedir. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında, belirtilen yaş 65 olmasına karşın uygulama esasları değişebilmektedir. Başvuru değerlendirilirken kişinin durumu göz önünde bulundurularak 60 yaşını geçmiş kişiler de yabancı çalıştırabilir. Yabancı bakıcı çalıştırma işlemlerinde işverenin, bakımı yapılacak kişinin kendisi olabildiği gibi birinci derece bir akrabası da olabilir. İşverenin birinci derece akraba olmadığı durumlarda, başvuruyu yapan kişinin vasi tayin edilmiş olması gerekir. Yukarıda belirtilen kişilerin dışındaki şahısların yaptığı yabancı bakıcı çalıştırma başvuruları Bakanlıkça ret edilir.

Yabancı yaşlı bakıcılara ödenecek minimum maaş yürürlükteki asgari ücrettir. Yabancı çalışanın maaşı bu rakamın altında belirtilemez. Çalışma izninin onaylanmasının ardından sigorta primleri yine belirtilen maaş üzerinden yatırılmalıdır. Tüm yabancı çalışanlarda olduğu gibi yabancılar sigortaya tam zamanlı çalışan olarak bildirilmelidir. Sigorta primleri de 30 gün üzerinden yatırılmalıdır. Aksi halde izin bitiminde yapacağınız çalışma izni uzatma başvurunuz ret edilecektir.

Diğer yabancı çalışanlarda olduğu gibi çalıştırılacak yaşlı bakıcısının Türkiye’de en az 6 ay geçerli ikamet izni olmalıdır. İkamet izni yok ise ya ikamet izni alınmasına müteakip izin başvurusu yapılmalı yada yabancı kendi ülkesinden başvuru yapmalıdır.

Hasta Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı hasta bakıcı çalıştırmanın en önemli şartı, bakımı yapılacak kişinin hasta veya engelli raporuna sahip olmasıdır. Geçerli bir doktor raporu olmaksızın hasta bakıcı çalışma izni almak mümkün değildir.

Diğer tüm izin türlerinde sadece kadınlar izin alabilirken bu izin türünde erkeklere de izin verilebilmektedir. Yatalak ve bakımı fiziksel güç gerektiren hastaların bakımında erkek bakıcılara da izin alınabilmektedir.

Bu izin türünde bakımı yapılacak kişinin hasta raporunun olması tek kriterdir. Başvuruyu gerçekleştirecek kişinin birinci derece akraba ya da vasi olma şartı bu başvuru türünde de aranır. Çalışacak yabancı hasta bakıcının Türkiye’de geçerli en az 6 aylık ikamet iznine sahip olması zorunludur. İkamet izni olmadığı hallerde yabancı uyruğunun bulunduğu ülkenin Türk temsilciliklerinden başvuru yapabilir. Yurt dışından yapılan başvurular yaklaşık otuz gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Diğer yabancılarda olduğu gibi yabancı hasta bakıcı da minimum asgari ücret alır. Sigorta primleri yine bu rakam üzerinden hesaplanarak yatırılmalıdır.

Yabancı bakıcıların çalışma izni başvurularıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bizi aramaktan lütfen çekinmeyiniz.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

İşverenden İstenilen çalışma izni belgeleri;

  1. İşverenin e-imza sahibi olması gerekmektedir.
  2. İşveren ve yabancı bakıcı arasında yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi
  3. İşverenin ikametgah belgesi
  4. İşverenin nüfus cüzdanı kopyası
  5. Bakımı yapılacak kişinin nüfus cüzdanı kopyası
  6. Bakımı yapılacak kişinin ikametgah belgesi

Yabancı Bakıcıdan İstenilecek Çalışma İzni Belgeleri;

  1. Pasaportun resimli sayfasının kopyası
  2. Türkiye’de geçerli ikamet izni kartı kopyası
  3. Bir adet biometrik fotoğraf
  4. Yabancının kişisel bilgileri ( en son mezun olduğu okul, eşinin adı, soy adı, yurt dışı ikamet adresi vb.)
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: