Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

Marka Tescil Başvuru

15.02.2022
391
Marka Tescil Başvuru

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar. Marka, sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir. Sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil birçok şekilde olabilir. Sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Marka tescili, marka tescil başvurusunun ardından uluslar arası marka sınıflandırmalarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Marka Tescil Başvurusu Neden Gereklidir?

 1. KOSGEB teşviklerinden faydalanmak için: Fuar standı ve katalog basımı gibi teşviklerde başvuru koşulları arasında marka tescil belgesi olması,
 2. Tescilli markanıza ait tüm haklar size ait olması,
 3. 3. kişilerin izinsiz kullanamaması ,
 4. Türk Patent Enstitüsü’ nce Tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.
 5. Ticaret odalarında almış olduğunuz unvan sadece ticari unvanınız dır. Markanız değildir. Ticaret siciline kayıt ettirilmiş unvanlar 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu uyarınca korunmamaktadır.
 6. Tescil edilmiş olan markanızı bir başkasına devredebilir ya da kullanım hakkını (Lisans) verebilirsiniz, böylece ticari bir kazanç sağlamış olursunuz.
 7. TSE, TSEK belgesi başvurularında, TR uzantılı domain (web adresi) taleplerinde ve benzeri birçok resmi başvuruda işletmelerden marka tescil belgesi talep edilmektedir.
 8. Markanız işletmenizin kalite güvencesidir.

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler,

Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar.

Ürünün şeklini içeren işaretler; Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar.

Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar; Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar, dini değerleri ve sembolleri içeren marka.

Marka Başvuru Süreci

Marka Başvuruları Türk Patent Ve Marka Kurumu’na yapılır.

Markalar gün, saat ve dakika esasına göre korunur. Bu sebeple marka başvurusu hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde sizin markanız için kötü niyetli bir başvuru yapıldığında hak kaybına uğrayabilirsiniz.

Marka tescili yapılacak ibare ilgili sınıflarda tescile uygunluğu açısından ön araştırma yapılır.

Tescile uygun olan marka için başvuru yapılır, uzman incelemesinin ardından uygun bulunan markalar Resmi Marka Bültenin de 2 ay süre ile yayımlanır.

Yayımlanan markaya herhangi bir benzerlikten dolayı itiraz gelmemesi halinde Tescil Belgesi talebinde bulunulur.

Toplam süreç 8 ila 12 ay arasında markanız tescile bağlanır.

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1. Başvurusu yapılacak ibarenin logo, yazı karakteri,
 2. Vekâletname ( Firmamı tarafından düzenlenmekte olup, noter onayına gerek yoktur)
 3. Tüzel kişilerde Firma Unvanı,Vergi Dairesi, Vergi Numarası
 4. Özel Kişilerde TC Kimlik numarası
 5. Adres
 6. Harç Ücretleri

Marka Yenileme Başvurusu

Marka Kullanım Süresi Ne Kadardır?

Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. Her 10 yılda bir yenileterek ömür boyu markanızı koruma altına alabilirsiniz.

Marka Koruma Süreci Ne Kadardır ve Koruma Süresi Ne Zaman Başlar?

Markanın, Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: