Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

E-İmza Tahsisi

15.02.2022
585
E-İmza Tahsisi

Firmamız Yabancıların Çalışma İzni Başvurularında Bakanlığın zorunlu hale getirdiği Elektronik imza alınması hususunda da müşterilerine hizmet vermektedir. Ankara’da ikamet eden müşterilerimiz ofisimize gelerek e-imza tahsis işlemlerini yaptırabilmektedir. İşlemler yaklaşık yarım saat sürmektedir. Ankara dışında ikamet eden müşterilerimizin, firmamıza taahhütname vermesi halinde E-imza tarafımızdan hazırlanarak adresinize iletilmektedir. Talep etmeniz halinde önce e-imzanız firmamızca hazırlanır, gerekli aktivasyonların yapılmasının ardından çalışma izni başvurusu yine tarafımızdan gerçekleştirilir.

E-İmza ve Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

  1. 2018 yılında Uluslararası işgücü genel müdürlüğünün çalışma izni politikalarında değişiklikler yapmıştır.
  2. Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yenilenmiş olup, Uygulama 26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır.
  3. Uygulama gereği e-imza tahsisi yapılmadan yanı başvuru sahibi elektronik imza almadan başvuru yapamayacaktır.
  4. Yeni sistemde iş yerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir.
  5. Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
  6. Başvuru sahibinin Elektronik imza almaması halinde çalışma izin başvurusu mümkün olamayacaktır.

Elektronik İmza Zorunluluğu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza yapılan çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunludur. Elektronik İmza hakkında detaylı bilgiye www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İçeriğin bütünlüğü ve hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

Elektronik İmza Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.

Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: