Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Çalışma İzni

15.02.2022
1.688
Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Çalışma İzni

Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyelilerin çalışma izni başvuruları değerlendirme koşulları diğer yabancılarla farklılık göstermektedir. Diğer yabancı uyruklu şirket ortakları ve şirket çalışanlarının başvuruları değerlendirilirken 100.000 TL ödenmiş sermaye ve 5 Türk Personel istihdamı aranmaktadır. Fakat Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçici koruma kimlik kartı olan Suriyeliler de bu koşulları aramaz. Bu kapsamda yapılan çalışma izni başvurusu değerlendirme kriterlerinden muaf olup kendi içinde bazı koşullar aranmaktadır. Bu şartlar kimliğin hazırlanma süresinin üzerinden en az altı(6) ay geçme şartı ve kimliğin verildiği ilde çalışma zorunluluğudur. Aksi halde yapılan çalışma izni başvurusu ret edilecektir.

İşletmede bir(1) den fazla geçici koruma kimlik kartına sahip Suriye uyruklu yabancı çalıştırılmak istenmesi halinde birinci personelden sonra istihdam edilecek her bir Suriyeli işçi için on (10) Türk Personel İstihdamı aranmaktadır.

Çalışma izni başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli hususta geçici koruma kimlik sahibi Suriyelilerin sadece kimliğin verildiği ilde çalışabiliyor oluşlarıdır.

Aşağıda Geçici Koruma Kimliğine sahip Suriyelilerin çalışma izni başvuru şartları ve nasıl çalışma izni alabilecekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyelilerin çalışma izni Başvurusu Şartları

Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere yapılan başvurular kabul edilir:

a) Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması,

b) Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,

c) Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması,

d) Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması.

e) Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması.

Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyelilerin Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi

Bakanlıkça, çalışma izni başvuruları aşağıda belirtilen hallerde reddedilir:

a) İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmesi,

b) Başvurunun, özel kanunları ile yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için yapılmış olması,

c) Sağlık meslek mensupları için Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek mensupları için Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin alınmaması,

d) Değerlendirme kriterlerinin karşılanmaması,

e) İlgili mercilerin olumsuz görüşünün bulunması.

Geçici Koruma Kimlik Kartlı Suriyelilerin İstihdam Kotası

İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir.

Ayrıca, işveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu ildeki İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.

İşverenlerce istihdam edilmek istenen ancak o işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçen her geçici koruma sağlanan yabancı için, Bakanlığa çalışma izin başvurusunda bulunulması öncesinde il müdürlüklerine başvuruda bulunularak istihdam kotası uygulanmayabileceğine yönelik belgenin alınması gerekmektedir.

Bu amaçla işverenlerce il müdürlüklerine yapılan başvuruyu izleyen dört haftalık süre içerisinde, istihdam edilmek istenen geçici koruma sağlanan yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşının bulunup bulunmadığına ilişkin olarak il müdürlüklerince gerekli değerlendirme yapılır. Dört haftalık sürenin bitiminde, yabancının çalıştırılacağı işi yapacak Türk vatandaşının o ilde bulunmadığının tespit edilecek olması halinde, il müdürlükleri tarafından işverenlere, geçici koruma sağlanan yabancının istihdam edilebileceğine yönelik bir belge verilir.

İstihdam kotası uygulanmayacağına yönelik olarak belge verilirken; işyerinin SGK tescil numarası, çalışma izni talep edilen işin meslek kodu ve o meslekte istihdam edilebilecek yabancı sayısı bilgileri açıkça belirtilecektir. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun uyarınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından insani yardım hizmeti faaliyetlerinde çalıştırılmak istenen geçici koruma sağlanan yabancılara ilişkin Bakanlığa yapılan çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde istidam kotası uygulanmayacaktır.

Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyelilerde Mesleki eğitim

Geçici koruma sağlanan yabancılar, en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması koşuluyla, Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlara katılabilir ve bu kapsamda bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görebilirler.

Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancıların eğitim gördükleri işyerinde çalıştırılmak istenilmesi durumunda, işverenler tarafından bu rehberle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa başvuruda bulunularak çalışma izni alınması zorunludur. Bu kapsamda yapılan başvurularda istihdam kotası Bakanlıkça farklı uygulanabilir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: