Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

15.02.2022
373
Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

3B Kurumsal Danışmanlık gerek tüzel gerekse özel kişilere çalışma izni uzatma başvurusu hususunda hizmet vermektedir. Uzman danışman kadromuz kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmeti kendine amaç edinmiştir. Sizde hizmetlerimizden faydalanmak ve ücretsiz danışmanlık hizmeti almak için vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçin.

Çalışma İzni Uzatma başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlardan en önemlisi çalışma izni bitiş tarihidir. İzin bitiş tarihinden iki ay önce başvurular yapılabilmektedir. Bu tarih öncesinde başvuru yapılması mümkün değildir. Çalışma izni geçerlilik süresi dolan yabancıların başvurularında, izninin sonlandığı tarihte, yabancı kimlik numaralarının geçerliliğini yitirmesinden ötürü, sistemsel olarak bir başvuru yapılması mümkün olmayacaktır. Bu sebepten ötürü çalışma izni bitiş tarihlerinin takibi hayati önem taşımaktadır.

Başvuru şekli ve Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce başvuruda istenilen belgeler yabancının mesleğine, eğer işveren bir işletme ise işletmenin sektörüne göre değişiklik göstermektedir. Başvurular esnasında işverene ait (özel ya da tüzel kişiye) güncel bilgi ve belgelerle başvuru yapılması zorunludur. Birçok işveren bir kere çalışma izni alındıktan sonra çalışma izni uzatma başvurularında çok daha rahat çalışma izni alınabileceğini düşünmektedir fakat Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce mevzuatta yapılan değişikliklerden sonra uzatma başvurularında tekrar yabancı çalışanın tabii olduğu kriterler gözden geçirilerek mevzuatta belirtilen zorunluluklara uygunluk denetlenmektedir.

Her çalışma izni uzatma başvurusunda bir önceki, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce verilmiş çalışma izni süresine 1 sene ekleyerek çalışma iznini uzatmak mümkündür. Yani örnekleyecek olursak ilk başvurularda verilen maksimum çalışma izni süresi 1 yılken 2. başvurunuzda 2 senelik çalışma izni alınması, 2 senenin sonunda yapılan çalışma izni uzatma başvurusundaysa 3 senelik çalışma izni alınması mümkündür.

3B Kurumsal Danışmanlık, koşulsuz müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 13 senelik tecrübesiyle siz değerli müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir. Sizde firmanızda ya da evinizde yabancı bir personel çalıştırmak istiyorsanız, vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçiniz. Çalışma izni danışmanlarımızdan dilediğiniz zaman ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu, Şirketlerde Çalışacak Yabancı Personeller İçin Gereklilikler

Çalışma İzni Uzatılacak yabancının şirket çalışanı olması halinde Bakanlıkça aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir;

 1. Çalışma izni uzatma talebinde bulunulan yabancının işletmede çalışmış olduğu süre boyunca 5 SGK’lı Türk Personel istihdamının sağlanmış olması.
 2. Çalışma izni uzatma başvurusu yapacak işletmenin vergi borcu bulunmamalıdır. Vergi borcu olması halinde, Çalışma Bakanlığınca, borcun yapılandırılması ya da ödenmesi gerekmektedir.
 3. Çalışma uzatma başvurusu talep edilen yabancıya ödenecek ücretin meslek unvanı ile uyumlu olması gerekmektedir.
 4. Yabancı personel için talep edilen izin uzatım süresinin mevzuatta belirtilen uzatım sürelerine uygun olması gerekmektedir.
 5. Yabancıyı çalıştıracak şirketin bulunduğu bölgede, yetkili İŞ-KUR kayıtlarında aynı işi yapacak Türk Personelin bulunmuyor olması gerekmektedir.
 6. İşletmenin güncel belgeleri ile başvuru yapması gerekmektedir.
 7. İşletmenin son yıl satış hacminin yüksek olması, uzatma istenilen sürenin Bakanlıkça onaylanmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Şirketlerde Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl ve Ne Zaman Yapılmalıdır?

Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğünce yapılan sistem değişikliğinden ötürü başvuru yapılacak işletmenin SGK e – bildirge yetkilisince başvurular yapılabilmektedir. Elektronik imza Sahibinin yabancı otomasyon sisteminde firma kaydını yapmasının ardından başvurular yine otomasyon sistemini üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruda kullanılacak belge ve bilgiler firmanın sektörüne ve yabancının mesleğine göre değişiklik gösterir.

Şirketlerde çalışacak yabancıların uzatma başvuruları diğer tüm yabancı işçilerde olduğu gibi izin bitiş tarihinden iki(2) ay önce yapılabilmektedir. İzin bitiş tarihine kadar, sistem uzatma başvurularının yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Yabancının çalışma izni geçerlilik süresi dolduysa, sistemde kayıtlı bilgiler görülmeyeceğinden başvuru yapılamayacaktır. Bu sebepten ötürü çalışma izni başlangıç ve bitiş tarihleri büyük önem arz etmektedir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurularında Harç Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

Çalışma izni süre uzatım başvurularında, Bakanlıkça iznin onaylanmasının ardından, izin süreleri işverenlere iletilmektedir. İzin uzatım süresi yıl bazında hesaplanmakta olup çalışma izni harç ücretleri de bu süreye göre değişiklik göstermektedir. Çalışma izni harç ücretleri her sene revize edilerek Bakanlıkça kamuoyuyla paylaşılmaktadır ve harçlar iki kalemde hesaplanır. Bunlar “çalışma izni harç ücreti” ve “değerli kağıt ücreti” dir. Değerli kağıt ücreti işletmenin adresine gönderilecek çalışma izni kartının ücreti olup çalışma izni süresine bakılmaksızın sabit kalmaktadır. Çalışma izni harç ücreti ise, iznin verildiği yıl bazında bir senelik harç ücretinin, izin verilen yıl ile çarpılmasıyla hesaplanabilmektedir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu, Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancı Personeller İçin Gereklilikler

Çalışma İzni Uzatılacak yabancının ev hizmetlerinde çalışıyor olması halinde Bakanlıkça aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir;

 1. Yabancının Sigortalılık zorunluğu büyük önem taşımaktadır ve uzatma başvurularında Bakanlıkça sorgulanır. Yabancı bakıcıların sigorta girişleri 10 günden fazla olarak SGK ya bildirilmeli ve tam zamanlı olarak sigorta primleri ödenmelidir. SGK primleri yatırılmayan ya da eksik yatırılan yabancıların çalışma izni uzatma başvuruları Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce onaylanmamaktadır.
 2. Yabancı çocuk bakıcılarının çalışma izni uzatma başvurularında dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta bakımı yapılacak çocuğun 11 yaşın üzerinde olmamasıdır.
 3. Yabancının talep edilen uzatım süresince geçerli bir pasaporta sahip olması gerekmektedir.
 4. İşverenin adresinin bulunduğu bölgeden sorumlu İŞ-KUR kayıtlarında yabancının çalışacağı meslek unvanıyla aynı meslek unvanında kayıtlı Türk işsiz bulunmamalıdır.
 5. Yabancı işçi ve İşverenin güncel belgeleri ile başvuru yapılmalıdır.
 6. Yabancı hasta bakıcıların başvurularında, bakımı yapılacak hastanın güncel doktor raporu talep edilmektedir.

Ev Hizmetlerinde Çalışan Yabancıların Çalışma İzni Uzatma Başvuruları Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Yabancıların çalışma izni başvuru sisteminde yapılan değişikliğinden ötürü başvuru yapacak işverenin elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik imza Sahibinin yabancı otomasyon sisteminde önce kendisini işveren olarak kaydetmesi gerekmektedir. Bu işlemin ardından kişinin işveren olduğunu ispatlar belgeleri sisteme yüklemesi gerekecektir. Sistemde yapılacak işveren kaydının ardından yine otomasyon sistemini üzerinden başvurular yapılabilmektedir. Başvuruda kullanılacak belge ve bilgiler yabancının alacağı göreve göre değişiklik göstermektedir.

Ev Hizmetlerinde çalışan yabancıların uzatma başvuruları çalışma izni bitiş tarihine 2(iki) ay kala yapılabilmektedir. Bu sürenin öncesinde yapılan işlemleri yabancı çalışma izni otomasyon sistemi kabul etmemektedir. Süre uzatımı başvurularında bakanlığın dosya inceleme süresi 10 gün ila 30 gün arasında değişmektedir. İznin onaylanmasının ardından ilgili bilgilendirme Bakanlıkça e mail yolu ile işverene yapılmaktadır.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: