Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

Turizm Amaçlı Kısa Dönem İkamet İzni Taleplerinde Yeni Uygulama

15.02.2022
202
Turizm Amaçlı Kısa Dönem İkamet İzni Taleplerinde Yeni Uygulama

15.09.2020 tarihli Genelgeyle turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni uzatma başvurularında ki kısıtlama kaldırılmış olup bu kapsamda 01.01.2020 tarihi itibariyle ikamet izni uzatma başvurusunda bulunan ya da bulunacak yabancı uyruklu kişilerin oturum izni almalarının önü açılmıştır.

Birçok yabancı Pandemi sürecinde Türkiye’de oturum izni uzatma başvurunda bulunmuştur. Bu başvurular sırasında geçerli gerekçe gösteremeyen yabancıların ikamet izinleri idare tarafından olumsuz değerlendirilmiştir. İkamet izni başvuruları olumsuz değerlendirilen yabancıların büyük bölümü Covid-19 salgını sebebiyle ülkelerine dönemedikleri gibi Türkiye’de ki yasal kalış süreleri sona erdiğinden problemler yaşamışlardır. Bu problemlerin başında sağlık hizmetlerinden yararlanamama ve yabancıların eğitimlerini Türkiye de sürdürememe gibi problemler gelmektedir.

Yapılan düzenlemeyle ikamet izni alamayan ve bu sebepten ötürü mağduriyet yaşayan yabancılarının sağlık ve eğitim gibi temel gereksinimlerinin karşılanması hedeflenmektedir.

Bu Kapsamda Kimler İkamet İzni alabilir?

*01.01.2020 tarihinden sonra kısa dönem ikamet izni uzatma başvurusu yapmış olup ikamet izni red edilenler.

*01.01.2020 tarihinden sonra kısa dönem ikamet izni uzatma başvurusu yapmış olup başvurularının değerlendirmesi süren yabancılar.

*01.01.2020 tarihinden sonra vize muafiyetleri ya da ikamet izni süreleri bitmiş olup ikamet izni başvurusunda bulunmamış yabancılar.

Yukarıda belirtilen durumlara haiz yabancıların başvuruları genel hükümlere göre Valiliklerce değerlendirilecek olup, kısa dönem ikamet izni almaları mümkün olacaktır.

Vize ya da İkamet İhlalinde Olan Yabancılar Ne Kadar ikamet İzni Harcı Ödeyecek?

01.01.2020 tarihinden itibaren ikamet izni başvurusu yapmayan ya da ikamet izni başvuruları red edilmesi sonucu Türkiye’de kaçak kalmış olan yabancılar bu kapsama değerlendirilmektedir. Ayrıca ikamet izni red edilmiş ve bu kapsamda oturum izni süreleri dolmasına rağmen ikinci bir başvuru yapmış olan yabancıların başvurularında harç hesaplamaları değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen duruma haiz yabancıların harç ücretleri hesaplanırken başvuru tarihi esas alınarak492 sayılı Harçlar Kanununun 6 sayılı tarifesine göre kaçak kalınan süre için normalde ödenmesi gereken harç miktarının bir kat fazlasının ödenmesi halinde ikamet izni başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Söz konusun düzenleme sadece kısa dönem turizm amaçlı ikamet izinlerini kapsamaktadır. Diğer ikamet izni türleri üzerinden başvuru yapacak yabancıların başvuruları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: