Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

2022 Yılı Kaçak Yabancı Personel Çalıştırma Para Cezaları

15.02.2022
205
2022 Yılı Kaçak Yabancı Personel Çalıştırma Para Cezaları

Denetimler sonucunda çalışma izni olmayan yabancı personelleri çalıştıran işletmelere idari para cezası uygulanır bunun yanı sıra çalışma izin olmadığı halde, yabancı şahsın SGK işlemlerini gerçekleştiren işletmelere de idari para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezasına ek olarak yabancı kişinin sınır dışı edilmesi de söz konusu olabilir.

İDARİ PARA CEZALARICEZA MİKTARI
(TL)
2019
CEZA MİKTARI
(TL)
2020
CEZA MİKTARI
(TL)
2021
CEZA MİKTARI
(TL)
2022
  • Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için ödenecek ceza
8.82110.81211.79616.066
  • Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya
3.5274.3234.7166.423
  • Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya
7.0578.6509.43812.854
  • Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için
5577197841.067

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları Aşağıdaki Gibidir;

AÇIKLAMALAR:

  1. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
  2. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 7’nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
  3. Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İşveren, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

3B Kurumsal Danışmanlık uzman personel kadrosu ile yabancı personel çalıştırmak isteyen müşterilerine, çalışma izni başvurusu hususunda profesyonel destek vermektedir. Bizi arayarak ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: